Hotline: 0906 39 09 38

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Trong quá tình hoạt động , nhiều doanh nghiệp phát sinh nhu cầu thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như: thay đổi người đại diện pháp luật, thay đổi địa chỉ trụ sở, thay đổi vốn điều lệ…

 

thay doi giay phep kinh doanh

 

Công ty ADAC cung cấp các dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh như sau:

 

Thay đổi loại hình doanh nghiệp của công ty

 

Thay đổi trụ sở chính của công ty;

 

Thay đổi thông tin số điện thoại, số fax; email, website công ty;

 

Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty;

 

Thay đổi vốn điều lệ công ty

 

Thay đổi cơ cấu vốn của các thành viên công ty;

 

Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty;

 

Thay đổi thông tin của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên: bao gồm chuyển nhượng chủ sở hữu, thay đổi giấy phép kinh doanh của chủ sở hữu (nếu là pháp nhân), thay đổi thông tin cá nhân của chủ sở hữu (nếu là cá nhân).

 

 

Zalo
Hotline: 0906 39 09 38