Hotline: 0906 39 09 38

Tạm ngừng hoạt động

Tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp

Dịch vụ tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp

 

Trong điều kiện kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp không thể tiếp tục duy trì hoạt động, thì có thể cân nhắc tạm ngừng kinh doanh chưa muốn giải thể doanh nghiệp.

Các điểm doanh nghiệp cần lưu ý khi tiến hành tạm dừng hoạt động doanh nghiệp:

1/ Doanh nghiệp phải gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh chậm nhất là 15 ngày trước khi tiến hành tạm ngừng kinh doanh.

2/Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không quá một năm. Trước khi thời hạn tạm ngừng kết thúc, doanh nghiệp có thể gia hạn thêm một năm nữa nhưng tổng thời gian tạm ngừng liên tiếp không được quá hai năm.

3/ Trong thời gian tạm dừng kinh doanh, người nộp thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế và không khai thuế

4/ Thời gian tạm dừng kinh doanh không trọn năm tài chính thì doanh nghiệp vẫn phải thực hiện nghĩa vụ quyết toán thuế năm

5/ Trong thời gian tạm dừng kinh doanh, người nộp thuế vẫn có trách nhiệm thực hiện thanh toán các khoản nợ với khách hàng, người lao động, trừ trường hợp người nộp thuế và chủ nợ có thoả thuận khác.

6/ Doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh lại trước khi hết thời hạn trong thông báo tạm ngừng thì phải gửi công văn đến Phòng đăng ký kinh doanh tối thiểu 15 ngày trước khi bắt đầu hoạt động trở lại.

Zalo
Hotline: 0906 39 09 38