Hotline: 0906 39 09 38

Câu hỏi thường gặp

Dịch vụ kế toán là gì?

Dịch vụ kế toán được hiểu là một loại hình hoạt động cung cấp dịch vụ mà ở đó bên công ty kế toán sẽ cung cấp cho bên phía doanh nghiệp sử dụng các loại hình dịch vụ kế toán theo yêu cầu hoặc trọn gói. Các công ty này sẽ giải quyết hết những công việc liên quan đến tài chính, kê khai thuế, nộp thuế… một cách chính xác và uy tín nhưng chi phí phải trả sẽ rẻ hơn rất nhiều so với việc thuê 1 kế toán viên giỏi hay đầu tư cả một bộ phần kế toán.

Dịch vụ kế toán cần phải làm những gì?

Dịch vụ kế toán được hiểu là một loại hình hoạt động cung cấp dịch vụ mà ở đó bên công ty kế toán sẽ cung cấp cho bên phía doanh nghiệp sử dụng các loại hình dịch vụ kế toán theo yêu cầu hoặc trọn gói. Các công ty này sẽ giải quyết hết những công việc liên quan đến tài chính, kê khai thuế, nộp thuế… một cách chính xác và uy tín nhưng chi phí phải trả sẽ rẻ hơn rất nhiều so với việc thuê 1 kế toán viên giỏi hay đầu tư cả một bộ phần kế toán.

Bạn đã sử dụng những phần mềm kế toán nào?

Dịch vụ kế toán được hiểu là một loại hình hoạt động cung cấp dịch vụ mà ở đó bên công ty kế toán sẽ cung cấp cho bên phía doanh nghiệp sử dụng các loại hình dịch vụ kế toán theo yêu cầu hoặc trọn gói. Các công ty này sẽ giải quyết hết những công việc liên quan đến tài chính, kê khai thuế, nộp thuế… một cách chính xác và uy tín nhưng chi phí phải trả sẽ rẻ hơn rất nhiều so với việc thuê 1 kế toán viên giỏi hay đầu tư cả một bộ phần kế toán.

Những quy trình kế toán nào bạn đã viết hoặc chỉnh sửa?

Dịch vụ kế toán được hiểu là một loại hình hoạt động cung cấp dịch vụ mà ở đó bên công ty kế toán sẽ cung cấp cho bên phía doanh nghiệp sử dụng các loại hình dịch vụ kế toán theo yêu cầu hoặc trọn gói. Các công ty này sẽ giải quyết hết những công việc liên quan đến tài chính, kê khai thuế, nộp thuế… một cách chính xác và uy tín nhưng chi phí phải trả sẽ rẻ hơn rất nhiều so với việc thuê 1 kế toán viên giỏi hay đầu tư cả một bộ phần kế toán.

Zalo
Hotline: 0906 39 09 38