Hotline: 0906 39 09 38

Dịch vụ kiểm toán độc lập

Đội ngũ nhân sự là tài sản quan trọng nhất tạo nên giá trị và chất lượng dịch vụ kiểm toán. Dịch vụ kiểm toán của chúng tôi được cung cấp bởi các kiểm toán viên công chứng nhiều năm kinh nghiệm tại Việt Nam trong các lĩnh vực kiểm toán, kế toán và tư vấn thuế, xuất thân từ các công ty kiểm toán có quy mô lớn và uy tín trong ngành và thị trường.

Với đội ngũ nhân sự trẻ của chúng tôi có đầy đủ năng lực, chuyên môn nghiệp vụ cao và nền tảng kiến thức chuyên ngành vững chắc có thể cung cấp các dịch vụ kiểm toán đáp ứng yêu cầu tuân thủ ngày càng cao của Việt Nam.

Ngoài ra với cùng với sự phát triển của nền kinh tế thế hệ mới và hệ thống văn bản pháp luật mới.

Đội ngũ nhân viên của chúng tôi luôn cập nhật kiến thức và nắm bắt những hướng dẫn mới về các chuẩn mực kiểm toán, kế toán, tài chính, thuế và các văn bản pháp lý hiện hành. 

 Quá trình Kiểm toán của chúng tôi luôn gắn liền với việc hỗ trợ thông tin và tư vấn đã góp phần hoàn thiện Hệ thống Kiểm soát nội bộ, hoàn thiện công tác tổ chức kế toán, quản lý tài chính của Doanh nghiệp và trong nhiều trường hợp, chúng tôi đã giúp Doanh nghiệp bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của mình.

 

dich vu kiem toan

Ảnh: Đội ngũ nhân viên của chúng tôi luôn cập nhật kiến thức và nắm bắt những hướng dẫn mới

 

dich vu kiem toan

Ảnh: Kiểm toán các thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước

 

Dịch vụ của chúng tôi:

Kiểm toán độc lập;

Kiểm toán theo luật định;

Kiểm toán nội bộ;

Kiểm toán chi phí hoạt động;

Kiểm toán các thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước;

Kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích quyết toán thuế;

Kiểm toán xây dựng cơ bản, quyết toán vốn đầu tư;

Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án

Soát xét báo cáo tài chính, soát xét các thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước, ….

Zalo
Hotline: 0906 39 09 38