Hotline: 0906 39 09 38

Kế toán trưởng

Doanh nghiệp bạn đã qua giai đoạn khởi nghiệp, chuẩn bị bước vào giai đoạn tăng tốc với chiến lược doanh số tăng phi mã. Hệ thống kế toán chưa sẳn sàng để đáp ứng yêu cầu của cơ cấu tổ chức mới vì nhiều lý do như: chuyên môn nghiệp vụ thấp, chưa xây dựng các quy trình thu chi, mua sắm, quản lý tài sản… hệ thống phần mềm thô sơ chưa quản trị được số liệu và không đáp được yêu cầu cung cấp thông tin.

Doanh nghiệp đang trên đà phát triển có rất nhiều vấn đề phát sinh cần phải quan tâm và việc tuyển dụng một kế toán trưởng đủ năng lực và phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp cũng không đơn giản. Doanh nghiệp có thể cân nhắc chọn dịch vụ kế toán trưởng để đảm bảo hoạt động kinh doanh và tiết kiệm được chi phí và thời gian của doanh nghiệp

 

dich vu kiem toan truong

Ảnh: Trực tiếp giải trình với cơ quan thuế khi quyết toán thuế doanh nghiệp trong phạm vi công việc thực hiện.

 

dich vu kiem toan truong

Ảnh: Tổ chức các công việc cho kế toán viên.

 

ADAC cung cấp 02 gói dịch vụ kế toán trưởng như sau:

Kế toán trưởng thường xuyên: 

 • Kế toán trưởng sẽ thường xuyên đến doanh nghiệp để xây dựng, cơ cấu bộ máy kế toán
 • Xây dựng các quy trình, quy định vận hành cho phòng kế toán 
 • Kiểm tra lại công việc của kế toán viên.
 • Tổ chức các công việc cho kế toán viên.
 • Hỗ trợ tuyển dụng và đào tạo kế toán viên
 • Kiểm tra toàn bộ số liệu, các báo cáo được phát hành từ bộ phận kế toán
 • Tham mưu trực tiếp ban giám đốc về vấn đề kế toán tài chính cho doanh nghiệp 
 • Đứng tên kế toán trưởng, ký tên các hồ sơ kế toán thuộc trách nhiệm theo quy định của Pháp Luật.
 • Trực tiếp giải trình với cơ quan thuế khi quyết toán thuế doanh nghiệp trong phạm vi công việc thực hiện.

Kế toán trưởng không thường xuyên: 

 • Kế toán trưởng sẽ đến doanh nghiệp 1 lần/ tháng để kiểm tra hệ thống kế toán
 • Thực hiện kiểm tra các báo cáo thuế hàng tháng, quý hoặc năm
 • Tư vấn cho ban giám đốc các vấn đề về thuế, kế toán tài chính
 • Đứng tên kế toán trưởng, ký tên các hồ sơ kế toán thuộc trách nhiệm theo quy định của Pháp Luật.
 • Trực tiếp giải trình với cơ quan thuế khi quyết toán thuế doanh nghiệp trong phạm vi công việc thực hiện.
Zalo
Hotline: 0906 39 09 38