Hotline: 0931 79 22 99

Các nghiệp vụ kế toán sản xuất chuyên dùng trong doanh nghiệp

Ngày đăng: 24/11/2020
Nghiệp vụ kế toán sản xuất chuyên dùng trong doanh nghiệp gồm những nghiệp vụ nào? Các kế toán viên cần lưu ý những nghiệp vụ này.


 

♦ Căn cứ pháp lý: 

Thông tư 200/2014/TT-BTC, sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 53/2016/TT-BTC 

Thông tư 133/2016/TT-BTC

1. Các nghiệp vụ liên quan đến mua nguyên vật liệu
Các kế toán viên cần phải lưu ý những các trường hợp khi mua nguyên vật liệu. Để từ đó áp dụng những kiến thức nghiệp vụ kế toán sản xuất cho đúng, cho phù hợp. Chẳng hạn như trường hợp mua nguyên vật liệu trả tiền ngay thì sẽ thực hiện như thế nào? Hay khi thanh toán tiền thì nghiệp vụ kế toán như thế nào? Các kế toán viên cần phải lưu ý những điều này.

>>>Xem thêm: Nghiệp vụ kế toán liên quan đến mua nguyên vật liệu

2. Các nghiệp vụ mua công cụ dụng cụ
Mua công cụ dụng dụng cụ liên quan một phần trong việc sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Các kế toán viên cũng cần phải lưu ý những nghiệp vụ liên quan trong trường hợp này.

>>>Xem thêm: Nghiệp vụ kế toán liên quan đến mua công cụ dụng cụ

 

ke toan

Ảnh: Nghiệp vụ kế toán sản xuất chuyên dùng trong doanh nghiệp gồm những nghiệp vụ nào? 

 

3. Các nghiệp vụ mua tài sản cố định
3.1. Mua tài sản cố định Trả tiền ngay

Nợ TK 211 (Nguyên giá ,giá mua + chi phí khác liên quan )

Nợ TK 1331 : Thuế giá trị gia tăng 10%

         Có TK 112

3.2.  Mua tài sản cố định chưa trả tiền ngay
Nợ Tk 211 ( nguyên giá, giá mua + chi phí khác liên quan )

Nợ TK 1331

Có TK 331

3.3. Trả tiền mua tài sản cố định
Nợ TK 331 Giá phải trả

        Có TK 112; 341

4. Các nghiệp vụ xuất công cụ dụng cụ trong kho mang đi sản xuất (phân bổ)
Nợ TK 242

      Có TK 153

Xuất nguyên vật liệu mang đi sản xuất (định mức nếu có) 154

* Giả sử 154 gồm “1541 NVL; 1542 CFNC; 1543 CCDC (phân bổ); 1544 TSCĐ (phân bổ); 1545 chi phí sxc”

Nợ TK 154

      Có TK 152; 242; 214; 334; 3383; 3384; 3385; 111; 112; 331; 335;153

5. Trường hợp nếu có phế liệu thu hồi nhập kho
Nợ TK 152 nguyên vật liệu

Có TK 154 Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

6. Thành phẩm hoàn thành nhập kho (giá trị thành phẩm)
Nợ TK155:Số lượng thành phẩm hoàn thành

       Có TK154 : Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

 

ke toan

Ảnh: Tính thuế thu nhập doanh nghiệp (tạm tính, cuối năm) 

 

7. Bán thành phẩm
Cũng giống như các nghiệp vụ trên, các nghiệp vụ liên quan đến bán thành phẩm trong nghiệp vụ kế toán sản xuất cũng rất quan trọng. Các kế toán viên cũng cần phải lưu ý nghiệp vụ kế toán sản xuất này trong doanh nghiệp.

8. Các bút toán hạch toán chi phí doanh nghiệp
8.1. Hạch toán lệ phí môn bài

* Hạch toán chi phí lệ phí môn bài

Nợ TK 642 : Tài khoản chi phí lệ phí môn bài

       Có TK 3338 Tài khoản lệ phí môn bài

* Nộp lệ phí môn bài

Nợ TK 3338

        Có TK111; 112

8.2. Hạch toán tiền lương
Hạch toán chi phí lương

Nợ TK 642 Tài khoản chi phí

    Có TK 334

8.3. Trích bảo hiểm xã hội
     – Trích tính vào chi phí doanh nghiệp

Nợ TK 642 Tài khoản chi phí

Có TK 3383; 3384; 3385

     – Trích vào tiền lương công nhân viên cả bộ phận SX

Nợ TK 334

 Có TK 3383, 3384, 3385

8.4 .Trả lương
Nợ TK 334 (Trừ các khoản trích vào chi phí lương) trả cả bộ phận sản xuất

        Có TK 111, 112

9. Tài khoản phân bổ chi phí công cụ dụng cụ – tài sản cố định vào chi phí quản lý
Nợ TK 642 Tài khoản nhận chi phí

        Có TK 242, 214,153

10. Các chi phí khác của doanh nghiệp hạch toán thẳng vào 642
Nợ TK 642

Nợ TK 1331

         Có TK 111, 112, 141, 331

11. Các bút toán cuối kỳ
     – Thuế thu nhập cá nhân (nếu có)

     – Kết chuyển thuế giá trị gia tăng

     – Tính thuế thu nhập doanh nghiệp (tạm tính, cuối năm) 

Bài viết liên quan

Tiêu chuẩn giám định viên tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

Ngày 16/11/2020, Ngân hàng nhà nước đã ban hành Thông tư 14/2020/TT-NHNN quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
Xem chi tiết

Quy định mới về việc hoãn giờ cập nhật kiến thức kế toán viên hành nghề

Vừa qua, Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư 39/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo tại một số Thông tư trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.
Xem chi tiết

Công việc của kế toán tổng hợp là gì?

Kế toán tổng hợp là một công việc thu hút rất nhiều người bởi mực thu nhập và cơ hội thăng tiến trong công việc này. Kế toán tổng hợp làm những công việc gì?
Xem chi tiết

Những kỹ năng quan trọng mà kế toán tổng hợp cần phải có

Kế toán tổng hợp là công việc liên quan đến sổ sách, tài chính và những con số nên áp lực công việc cũng chỉ xoay quanh những vấn đề này mà thôi. Để có thể đối phó với những áp lực này thì cách duy nhất là bạn nên tập trung cao độ khi làm việc, không ngừng nỗ lực, rèn luyện bản thân chuyên nghiệp hơn.
Xem chi tiết
Zalo
Hotline: 0931 79 22 99