Hotline: 0906 39 09 38

Tư vấn quản trị doanh nghiệp

Trong bối cảnh nền kinh tế đương đại, nền kinh tế công nghiệp hóa và sự thay thế công nghệ cũ, lạc hậu bằng công nghệ mới. Do đó, nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam cần thiết thay đổi về tư duy lãnh đạo, cách thức quản lý doanh nghiệp như: quản trị nguồn nhân lực, quản trị tài chính, quản trị chiến lược, quản trị marketing… Hơn thế, một số doanh nghiệp đã và đang thành công trên thương trường tìm kiếm ý tưởng hoặc giải pháp khả thi nhằm khác biệt hóa các sản phẩm với các tính năng vượt trội và độc quyền. ADAC cung cấp dịch vụ tư vấn quản trị doanh nghiệp với các yếu tố sau:

 

1. Tư vấn cho lãnh đạo doanh nghiệp

- Tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp các ý kiến đa chiều, dưới nhiều góc độ của nhiều phòng ban và chuyên môn khác nhau, để giúp lãnh đạo doanh nghiệp có được cái nhìn tổng quan toàn cục và đưa ra quyết định đúng đắn.

- Ngoài ra, với vai trò là người tư vấn chúng tôi luôn mang tư duy phản biện. Phản biện trước các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính năm, chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp góp phần đánh giá được tính khả thi của các kế hoạch và các rủi ro có thể xẩy ra trong quá trình thực hiện.

 

tu van quan tri doanh nghiep

Ảnh: Tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp các ý kiến đa chiều

 

tu van quan tri doanh nghiep

Ảnh: Xây dựng và bảo vệ thành công các chiến lược kinh doanh hiệu quả

 

2. Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp

 

- Đánh giá lại hiện trạng dianh nghiệp và các vấn đề thường gặp phải

Chưa xây dựng được chiến lược kinh doanh phù hợp

Cơ cấu tổ chức cồng kềnh, kém hiệu quả

Chưa sử dụng được nguồn nhân lực hiệu quả

Hệ thống báo cáo chưa đầy đủ và thiếu sự tin cậy

Hệ thống phần mềm chưa phù hợp

Chưa xây dựng các quy trình hoạt động hoặc không phù hợp

Chưa kiểm soát tốt các chi phí vận hành

- Với kinh nghiệm nhiều năm và thực hiện nhiều dự án tái cấu trúc doanh nghiệp, chúng tôi hỗ trợ tư vấn và triển khai giúp doanh nghiệp tái cấu trúc:

Xây dựng và bảo vệ thành công các chiến lược kinh doanh hiệu quả

Tinh gọn bộ máy, đảm bảo hiệu quả tiết kiệm chi phí và thời gian

Tư vấn sử dụng nhân sự “ đúng người đúng việc”

Xây dựng hệ thống và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công việc

Xây dựng lại hệ thống thông tin báo cáo

Tư vấn và hỗ trợ triển khai các phần mềm quản lý

Xây dựng các quy trình hoạt động của các phòng ban

Theo dõi, giám sát các chi phí vận hành của doanh nghiệp

3. Đồng Hành với doanh nghiệp:

Trong giai đoạn tái cấu trúc lại hệ thống, doanh nghiệp phải đối mặt với rất nhiều khó khăn : đội ngũ nhân sự cũ có đủ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng được yêu cầu đổi mới, hệ thống vận hành vừa phải đảm bảo hiệu quả công việc cũ vừa phải tiến hành theo phương pháp mới, hệ thống thông tin số liệu sẽ được chuyển đổi như thế nào ?

- ADAC luôn là người bạn đồng hành với chủ doanh nghiệp và các phòng ban trong quá trình triển khai kế hoạch. Với kinh nghiệm của chúng tôi đã giúp nhiều doanh nghiệp tái cơ cấu, ADAC luôn lắng nghe, thấu hiểu và đưa ra các giải pháp cho doanh nghiệp trong từ giai đoạn phù hợp

Zalo
Hotline: 0906 39 09 38